20.04.2022

Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στον Τέταρτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας & Ενδυνάμωσης

Open Calls
Αλληλεγγύη
Δημόσιος Χώρος
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Μετανάστες & Πρόσφυγες
Οικονομία
Παιδί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Τουρισμός
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στον Τέταρτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας & Ενδυνάμωσης

Deadline: 02/01/2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Τέταρτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo που θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2019. Το Social Dynamo είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων (μέσω του συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την επιμόρφωση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo απευθύνεται σε οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στα επόμενα στάδια της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας/οργάνωσής τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

Συγκεκριμένα, σε κάθε οργάνωση / ομάδα της κοινωνίας των πολιτών που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της, για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης:

– ένας συνεργατικός χώρος εργασίας (co-workingspace) στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, το οποίο αποτελεί έναν κόμβο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας,

– επιμόρφωση, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια και εργαστήρια που άπτονται της εσωτερικής εύρυθμης λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων, με ενδεικτικό αντικείμενο τις θεματικές της στρατηγικής, της διοίκησης, της διαχείρισης προσωπικού, της εξεύρεσης πόρων, της επικοινωνίας, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων κ.ά.

– επαγγελματική υποστήριξη, μέσω της υπηρεσίας mentoring και υπηρεσιών συμβουλευτικής από έμπειρους επαγγελματίες και

– ευκαιρίες δικτύωσης, μέσω συμμετοχής σε θεματικές εκδηλώσεις.

Επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση, καθώς και

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις / ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανώσεις / ομάδες που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Στον Τέταρτο Κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo θα φιλοξενηθούν έως δώδεκα (12) οργανώσεις / ομάδες για διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Το πλήρες κείμενο των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που την συνοδεύουν αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά, με χρήση της φόρμας αίτησης που είναι διαθέσιμη εδώ. Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Ειδικά για τις Άτυπες Ομάδες: Υπόδειγμα της Δήλωσης Συγκρότησης Άτυπης Ομάδας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 στις 12.00 μμ.

Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να καλέσει εκπροσώπους των υποψηφίων σε συνέντευξη κατά το διάστημα από 7 έως 8 Ιανουαρίου 2019, ώρες 10.30’ έως 13.30’.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Social Dynamo και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις/ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο: 210-3428087.

Μετάβαση στο περιεχόμενο