20.04.2022

Ανοιχτό Κάλεσμα: ο δήμος Αθηναίων απευθύνει νέα ανοικτή πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για οποιαδήποτε δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία».

Open Calls
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Παιδί
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ανοιχτό Κάλεσμα: ο δήμος Αθηναίων απευθύνει νέα ανοικτή πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για οποιαδήποτε δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία».

Deadline: 31/05/2016

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Αντιδημαρχίας Για Το Παιδί, απευθύνει νέα ανοικτή πρόσκληση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα [ελεύθερους επαγγελματίες, υπηρεσίες, φορείς, οργανώσεις, ιδρύματα, μουσεία, κλπ.] τα οποία είτε δραστηριοποιούνται ήδη στους χώρους των σχολείων είτε επιθυμούν να το πράξουν στο μέλλον, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για οποιαδήποτε δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία».
Επισυνάπτονται τα αρχεία:
1. Επιστολή/ κάλεσμα, με τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη διαδικασία.
(κατεβάστε την εδώ)
2. Φόρμα υποβολής, με οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.
(κατεβάστε την εδώ)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία»
στο Δήμο Αθηναίων, Αντιδημαρχία Για Το Παιδί [τηλέφωνα: 210 52.77.581 & 210 52.77.089, ηλεκτρονική διεύθυνση: athensopenschools@gmail.com].
Μετάβαση στο περιεχόμενο