20.04.2022

Ανοιχτό Κάλεσμα για Εθελοντές Μεταφραστές από τον φορέα KROMA

Open Calls
Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Παιδί
Πολιτισμός
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ανοιχτό Κάλεσμα για Εθελοντές Μεταφραστές από τον φορέα KROMA

Deadline: 14/05/2018

Το KROMA αναζητά εθελοντές μεταφραστές

Περιοχή
Οπουδήποτε

Ωράριο / Δέσμευση χρόνου
Κατά προτίμηση- τουλάχιστον 8-10 ώρες την εβδομάδα

Τι κερδίζει / Τι μαθαίνει ο εθελοντής;
Θα αποκτήσει ενεργό ρόλο στο KROMA και θα συμβάλλει στο έργο του. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, ο εθελοντής θα αναπτύξει σημαντικά τις δεξιότητές του στον τομέα της μετάφρασης.

Περιγραφή θέσης για εθελοντική εργασία
Μετάφραση κειμένων από τα αγγλικά στα ελληνικά
Ο φορέας Τέχνης & Πολιτισμού KROMA προσφέρει θέσεις σε εθελοντές που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην μετάφραση Αγγλικών κειμένων στα Ελληνικά. Αναζητά κυρίως επαγγελματίες του είδους ή ανθρώπους που έχουν σπουδές σε συναφή αντικείμενα.

Οι εθελοντές που θα επιλεγούν θα αναλάβουν:
Μεταφράσεις κειμένων συγκεκριμένου project του KROMA που έχει σχέση με την τέχνη, τα παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Απαιτήσεις θέσης
Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην μετάφραση καθώς επίσης ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνει ο κάθε εθελοντής.

Συνθήκες
• Διάρκεια: 4 μήνες, με άμεση έναρξη αρχές Μαΐου
• Ώρες εργασίας: κατά προτίμηση- τουλάχιστον 8-10 ώρες την εβδομάδα

Απαραίτητα προσόντα
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης του χρόνου
Υπευθυνότητα
Πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας
Διάθεση για προσφορά και εξέλιξη

Ο φορέας KROMA προσφέρει
Ομαδικό περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας
εφαρμογή στην πράξη των γνώσεων που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
διαμόρφωση μιας καλής εικόνας των καθηκόντων και των ευθυνών ενός επαγγελματία
απόκτηση της απαραίτητης για την αγορά εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας
ικανοποίηση από την κοινωνική προσφορά
Απόκτηση εμπειρίας και Βεβαίωση Εθελοντικής Εργασίας
Συστατική Επιστολή
Μια μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον φορέα KROMA, να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν την εσωτερική λειτουργία του.
Διευκρινίζεται ότι η θέση δεν είναι έμμισθη αλλά εθελοντική.

Όνομα Υπευθύνων
Γιάννης Σπανούδης, Ειρήνη Γουγουγιάννη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: volunteer@kromamagazine.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο