20.04.2022

Ανοιχτό κάλεσμα για Διαμόρφωση Θεατρικής ομάδας Using Theatre to Make Politics

Open Calls
Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Πολιτισμός
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ανοιχτό κάλεσμα για Διαμόρφωση Θεατρικής ομάδας Using Theatre to Make Politics

Deadline: 25/06/2019

Η Inter Alia αναζητά 6 άτομα για να στελεχώσουν τη θεατρική ομάδα «Using Theatre to Make Politics». Η ομάδα θα βασιστεί πάνω σε καινοτόμες τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (Theatre of Oppressed) και θα εφαρμόσει στην πράξη τη μεθοδολογία του Legislative Theatre και Newspaper Theatre.

Η θεατρική ομάδα θα πραγματοποιήσει 10 παραστάσεις σε διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, ενώ θα παρουσιάσει μέρος της δουλειάς της στο διεθνές φεστιβάλ «Θεάτρου του Καταπιεσμένου» στην Ουγγαρία, 15 -19 Ιουλίου 2020.

Οι 5 πρώτες παραστάσεις του Legislative Theatre θα χτιστούν πάνω στις εξής θεματικές:
– Φορολογική πολιτική και κόστος ζωής, εστιάζοντας συγκεκριμένα στο ζήτημα της στέγασης
– Ζητήματα προσβασιμότητας ΑμεΑ
και θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2019.

Όλη η προηγούμενη περίοδος (Ιούλιος και Σεπτέμβριος) θα είναι αφιερωμένη:
– στην εξοικείωση με τη τεχνική του legislative theatre
– στη δημιουργία του σεναρίου και
– στην προετοιμασία της παράστασης.

Κατά τον μήνα Ιούλιο προβλέπονται 4 συναντήσεις με όλη την ομάδα με σκοπό τη γνωριμία, το δέσιμο της ομάδας, την εξοικείωση με την τεχνική του legislative theatre και τη δημιουργία μιας πρώτης μορφής του σεναρίου. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
1 η συνάντηση: 9, 10 ή 11 Ιουλίου (λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των επιλεχθέντων)
2 η συνάντηση: 16, 17 ή 18 Ιουλίου (λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των επιλεχθέντων)
3 η συνάντηση: 26-27 Ιουλίου ή 27-28 Ιουλίου (λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των
επιλεχθέντων)

Για τις επόμενες 5 παραστάσεις του Newspaper Theatre (Ιανουάριος – Ιούνιος 2020) δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι ημερομηνίες συναντήσεων και προβών. Το έργο της θεατρικής ομάδας θα ολοκληρωθεί στις 15 – 19 Ιουλίου 2020 με τη παρουσίαση της δουλειάς στο διεθνές φεστιβάλ του «Θεάτρου του Καταπιεσμένου» στην Ουγγαρία.

Σκοπός του σχεδίου αυτού είναι να διαμορφώσει και να παρέχει ένα χώρο στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν, να βρουν λύσεις στα σύγχρονα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία στην οποία ζουν και να μεταφέρουν τις λύσεις στη ζωή τους. Το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» είναι μία μέθοδος που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες των διαφόρων κοινοτήτων και έχει την ικανότητα να καλύψει με τρόπο δημιουργικό όλα τα είδη κοινωνικών θεμάτων: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάχρηση εξουσίας και την καταπίεση με διάφορους τρόπους, την έλλειψη ακτιβισμού, τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, την ξενοφοβία κλπ.

Το Using Theatre to Make Politics προβλέπει έναν καινοτόμο τρόπο προσέγγισης των νέων αλλά και των αρχών. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση του επιπέδου συμμετοχής των πολιτών σε διάφορες δημοκρατικές διαδικασίες και διαδικασίες χάραξης πολιτικής μεταξύ των νέων.

Περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ των υποψηφίων και αιτήσεις συμμετοχής: http://www.interaliaproject.com/news.php?id=228.

Μετάβαση στο περιεχόμενο