20.04.2022

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ “ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡAΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜAΔΑ 2017”

Open Calls
Αλληλεγγύη
Δημόσιος Χώρος
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Οικονομία
Παιδί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Τουρισμός
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  “ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡAΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜAΔΑ 2017”

Deadline: 04/06/2017

Η Πράσινη Εβδομάδα (GREEN WEEK) είναι η ετήσια ευκαιρία συζήτησης και προβληματισμού για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Η διοργάνωσή της από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, αποτελεί ένα  σημαντικό γεγονός για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα λάβει χώρα από τις 29 Μαΐου έως 2 Ιούνιου με θέμα «Πράσινες θέσεις εργασίας, για ένα πιο πράσινο μέλλον». Οι εργασίες της θα επικεντρωθούν στο πώς οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας αλλά και την οικονομική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη στην ΕΕ. Ακόμη, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη ζήτηση των «πράσινων» δεξιοτήτων σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς.
Η Πράσινη Εβδομάδα είναι η μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη για την περιβαλλοντική πολιτική που φέρνει σε επαφή συμμετέχοντες από κυβερνήσεις, κλάδους της βιομηχανίας, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης για μια μοναδική ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Η εξελισσόμενη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία ενθαρρύνει θεμελιώδεις αλλαγές σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργασίας. Αρκετές εταιρείες αναπτύσσουν νέα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, επεκτείνουν τις αγορές τους και προσαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας.
Ήδη παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμες και πράσινες δεξιότητες. Ο τομέας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS) παρουσίασε σταθερή επίδοση όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης παρά την οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, η οποία ανέρχεται σε 4,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2012.
Εκτός από τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα της Πράσινης Εβδομάδας θα περιλαμβάνει μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα της Ευρώπης.
ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ:

– Πράσινη Εβδομάδα – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – European Commission 2017

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/green-week_el

Start date : 29/05/2017
End date : 02/06/2017
Where: ΑΘΗΝΑ

Μπορείτε να προτείνετε τις δράσεις σας στο e-mail maltezos@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο