20.04.2022

Ίχνη Εμπορίου

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ίχνη Εμπορίου

Σειρά δράσεων για την προσωρινή αξιοποίηση και δημιουργική χρήση ανεκμετάλλευτων χώρων στην πόλη.

#αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων
#υποστήριξη νέας επιχειρηματικότητας
#δημιουργικά εργαστήρια
#νέα οικονομία
#εκπαίδευση

Η πρόσφατη οικονομική κρίση και ο επακόλουθος μαρασμός της εμπορικής δραστηριότητας στην Αθήνα έχουν δημιουργήσει μεγάλο απόθεμα ανεκμετάλλευτων κτιριακών υποδομών το οποίο αγγίζει το 30% στους ισόγειους χώρους της πόλης. Την ίδια στιγμή δημιουργικές ομάδες και εκπρόσωποι της νέας επιχειρηματικότητας δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για προσωρινή ή μόνιμη χρήση στέγης.

Τα «Ιχνη Εμπορίου» είναι μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της Στοάς Εμπόρων και των καταστημάτων της με σκοπό τη διαμόρφωση των χώρων αυτών σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της περιοχής και αυτών που τη χρησιμοποιούν έτσι ώστε να ενταχθεί ξανά στον αστικό ιστό του κέντρου της πόλης. Έχοντας παραμείνει ανενεργά για 10 χρόνια, τα κενά καταστήματα της στοάς, μετατράπηκαν σε μικρά εργαστήρια παραγωγής νέων δραστηριοτήτων.

Ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα, τα καταστήματα της Στοάς Εμπόρων παραχωρήθηκαν δωρεάν σε δημιουργικές ομάδες και μικρές επιχειρηματικές συμπράξεις, οι οποίες πειραματίστηκαν πάνω στο δίπολο «παλιό-νέο εμπόριο» και μεταμόρφωσαν το ισόγειο του μεγάρου του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων σε ένα «διάφανο» πειραματικό εργαστήριο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μέσα από σεμινάρια εκμάθησης, έκθεση νέων ιδεών και προϊόντων, ανοιχτές παρουσιάσεις, προβολές, συζητήσεις και άλλες δράσεις.

Η δράση «Ίχνη Εμπορίου» σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Χάρη Μπίσκο, Μάρθα Γιαννακοπούλου και Κλέλια Θερμού στο πλαίσιο του προγράμματος άμεσων παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και την εμπορική δραστηριότητα του κέντρου της Αθήνας, «Έργο Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων. Υποστηρίχθηκε από το Δήμο Αθηναίων και την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών οι οποίοι σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Ελεύθερων Επαγγελματιών παραχώρησαν τα καταστήματα της Στοάς Εμπόρων και κάλυψαν τα έξοδα λειτουργίας των καταστημάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σύνδεση internet).

http://www.tracesofcommerce.com/

 

Η επιτυχία της δράσης ανέδειξε τον ρόλο διευκόλυνσης του Δήμου Αθηναίων για την παραχώρηση κενών κτιρίων σε δημιουργικούς πολίτες, προσέφερε ευκαιρίες δικτύωσης στους νέους επιχειρηματίες της πόλης και μοχλεύει τη θέσπιση του κανονισμού που επιτρέπει προσωρινές χρήσεις κτιρίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο