20.04.2022

Έρευνα online για τη χρήση των ελεύθερων χώρων της Αθήνας

Open Calls
Δημόσιος Χώρος
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Έρευνα online για τη χρήση των ελεύθερων χώρων της Αθήνας

Deadline: 30/11/2017

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην online έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PREHealth, με στόχο την ανάλυση της χρήσης ελεύθερων χώρων της Αθήνας (π.χ. πάρκων, ανοικτών δημόσιων χώρων, κλπ.), εντοπίζοντας αναγκαίες βελτιώσεις στους χώρους αυτούς για την προώθηση δραστηριοτήτων υγείας και ευεξίας.
Συμμετέχετε συμπληρώνοντας το online ερωτηματολόγιο στο link που ακολουθεί:

https://goo.gl/forms/F2tyOIGZKelOuWzo2

Οι πληροφορίες που παρέχετε είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο PREHealth επικεντρώνεται στους ανοικτούς χώρους της πόλης και την βέλτιστη χρήση τους από τους κατοίκους, ώστε να έχουν οφέλη από πλευράς υγείας και ευεξίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τους κατοίκους των πόλεων ώστε να εντάξουν τους ανοικτούς χώρους της πόλης ενεργά στη ζωή τους και να αλλάξουν νοοτροπίες και συμπεριφορές ως προς το ρόλο, το σχεδιασμό και τη χρήση αυτών των χώρων, μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα: το σχολείο, το πανεπιστήμιο και την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο στοχεύει επίσης στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, μέσω της δημιουργίας μηχανισμών για τη συμμετοχή του κοινού, που θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που προβλέπονται για σωματική άσκηση και αναψυχή. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

1. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες συμβολής των ανοικτών χώρων σε τομείς όπως η υγεία και η ευεξία.
2. Την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης των πολιτών, με βάση LBGs (LocationBasedGames = χωροευαίσθητα παιχνίδια), εφαρμογές AR (AugmentedReality = Επαυξημένη πραγματικότητα) και σχετικές τεχνολογίες, που θα παρέχουν ευκαιρίες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και μάθησης επιτόπου σε δημόσιους ανοικτούς χώρους.
3. Την προσαρμογή των εργαλείων αυτών για χρήση στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
4. Την πιλοτική δοκιμή των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και εργαλείων, με την ενσωμάτωσή τους στα προγράμματα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
5. Την επεξεργασία πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εμπλοκής των πολιτών στο σχεδιασμό των δημόσιων ανοικτών χώρων, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, και την ενθάρρυνση του εθελοντισμού.

Εταίροι:
Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Darmstadt Γερμανία
Πανεπιστήμιο της Utrecht Ολλανδία
PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών Ελλάδα
Πανεπιστήμιο SZECHENYI ISTVAN Ουγγαρία
Δήμος του Darmstadt Γερμανία
Δήμος Αθηναίων Ελλάδα
Δήμος του Gyor Ουγγαρία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο www.prehealtheu.wordpress.com ή στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Όλγα Νερουλίδου
Δήμος Αθηναίων
Τηλ. 210 3722144
E-mail: c.neroulidou@athens.gr

Δημήτρης Μυλωνάς
PRISMAΚέντρο Αναπτυξιακών Μελετών
Τηλ. 210 7525660
E-mail:d.mylonas@prismanet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο