20.04.2022

Ένας καφές σε περιμένει

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ένας καφές σε περιμένει

Δράση για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στις γειτονιές μέσα από την υιοθέτηση της πρακτικής του “καφέ σε αναμονή”

από το περιοδικό δρόμου «σχεδία»

#αλληλεγγύη

Ο «καφές σε αναμονή» είναι ένας καφές που προπληρώνεται από τον πελάτη ενός καφενείου ή μιας καφετέριας, ανώνυμα, για να καταναλωθεί αργότερα από κάποιον συμπολίτη μας που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσει ο ίδιος. Πρόκειται για μια πρακτική η οποία είναι ήδη ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό, ενώ στην Αθήνα υιοθετήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του περιοδικού δρόμου «σχεδία» για να επεκταθεί αργότερα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου καταστημάτων τα οποία εφαρμόζουν καλόπιστα την πρακτική και φέρουν ειδική σήμανση έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από αλληλέγγυους πολίτες και ωφελούμενους. Ωφελούμενοι από την δράση δεν είναι μόνο οι πωλητές του περιοδικού «σχεδία» αλλά και και όλοι όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για έναν καφέ. Παράλληλα ενισχύονται μικρές τοπικές επιχειρήσεις όχι μόνο του κέντρου της Αθήνας, αλλά και υποβαθμισμένων περιοχών εκτός κέντρου, ενώ συνολικά ενδυναμώνεται και πρακτικά η αλληλεγγύη στις γειτονιές μέσα από την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων: επιχειρηματιών και πελατών. Η δράση έχει την προοπτική να διευθυνθεί ακόμα περισσότερο μέσα από την υιοθέτηση της πρακτικής από επιχειρήσεις που διαθέτουν και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

http://www.shedia.gr/suspendedcoffee/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο