ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Η διάσταση του φύλου στις ΜΚΟ». Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, από τον οργανισμό Women on Top, στον χώρο του Social Dynamo.

«Η διάσταση του φύλου στις ΜΚΟ». Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, από τον οργανισμό Women on Top, στον χώρο του Social Dynamo.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο