ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα Open Office Hours της ομάδας Design4Future, προσφέρονται συμβουλευτικές συνεδρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Στα Open Office Hours της ομάδας Design4Future, προσφέρονται συμβουλευτικές συνεδρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο