Έρευνα του Higgs για το crowdfunding

Έρευνα του Higgs για το crowdfunding

H πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για το crowdfunding και τις ΜΚΟ εξετάζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding.

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για συνεχή υποστήριξη των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), υλοποίησε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για το crowdfunding και τις ΜΚΟ. Καθώς πολλές ελληνικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν ένα δυσμενές περιβάλλον χρηματοδοτήσεων, έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding, ενώ αρκετές έχουν ήδη «τρέξει» μερικές. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία ήταν συμαντικό να πραγματοποιηθεί μια έρευνα, η οποία θα καταγράψει και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος της έρευνας ήταν κατά κύριο λόγο η μελέτη και ανάλυση της πρακτικής αυτής συγκέντρωσης πόρων, αλλά και η καταγραφή των καμπανιών crowdfunding ελληνικών μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων με σκοπό τη διερεύνηση των συντελεστών που οδήγησαν στην επιτυχία αυτών.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο