Έναρξη 2ου κύκλου Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης στο Social Dynamo

Έναρξη 2ου κύκλου Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης στο Social Dynamo

Τα αποτελέσματα του 1ου κύκλου λειτουργίας και οι ομάδες και φορείς που θα συμμετάσχουν στον 2ο κύκλο

Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ο 2ος κύκλος του προγράμματος Φιλοξενίας και Ενδυνάμωσης του Social Dynamo (Οκτώβριος 2017-Μάρτιος 2018). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση ικανοτήτων φορέων και άτυπων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντάς τους συνεργατικό χώρο και ευκαιρίες μάθησης, επαγγελματικής υποστήριξης και δικτύωσης.

Τόσο η ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όσο και αυτή του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, χαιρέτησαν –ως εταίροι του προγράμματος– τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 1ου κύκλου λειτουργίας του (Φεβρουάριος-Ιούλιος 2017). Συγκεκριμένα, με τη συμβολή περισσότερων από 30 συνεργαζόμενων φορέων και 60 probono μεντόρων και συμβούλων και τη συνδρομή 39 εκπαιδευτών, το Social Dynamo προσέφερε 93 ώρες επιμόρφωσης, 156 ώρες mentoring και 68 συνεδρίες συμβουλευτικής, ενώ φιλοξένησε 56 εκδηλώσεις ΜΚΟ και άτυπων ομάδων πολιτών. Όσον αφορά τον αντίκτυπό του στις φιλοξενούμενες πρωτοβουλίες, 100% αυτών βελτίωσαν τις ικανότητές τους σε κατά μέσο όρο 9 διαφορετικούς τομείς οργανωσιακής ανάπτυξης και αξιολόγησε τη συνολική λειτουργία του προγράμματος ως άριστη ή καλή, ενώ 70% αυτών δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει νέες συνεργασίες και 80% αυτών ότι άντλησε ή σχεδιάζει να αντλήσει χρηματοδότηση από νέες πηγές. Σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, προσέφερε επιμόρφωση σε 111 οργανώσεις μέσω 735 συμμετοχών σε σχετικές εκδηλώσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από το 92% των συμμετεχόντων ως άριστες ή καλές.

Συνεχίζουμε δυναμικά

Το πρόγραμμα διευρύνει τη δράση του και όσον αφορά τον αριθμό των ωφελούμενων ομάδων, επεκτείνοντας τον αριθμό τους από 11 στον 1ο κύκλο λειτουργίας, σε 13 για τον 2ο κύκλο. Συγκεκριμένα, δύο από τις συμμετέχουσες ομάδες του 1ου κύκλου, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και η άτυπη ομάδα Househub-Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο SocialDynamo, ενώ το σύνολο των φιλοξενούμενων ομάδων συμπληρώνουν οι εξής: οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες Διαβάζω για τους Άλλους, Σύνπραξις, Challedu, TheHappyArt, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Ετεροτοπία-Εταιρία Μουσειακού Θεάτρου, Humane και οι άτυπες ομάδες πολιτών ΈτερArt, η Νεολαία Ρομά Νομισματοκοπείου «Ελπίδα», η ομάδα Προχωράμε, η ομάδα La Coopérative Indigo, και η MathAidGreece. Όλες οι ομάδες επιλέχθησαν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σε συνέχεια μίας διαφανούς διαδικασίας βασισμένης σε δημοσιευμένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις.

Οι φιλοξενούμενες ομάδες θα λάβουν μέρος σε μία σειρά επιμορφωτικών δράσεων και εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τους όσον αφορά θέματα ηγεσίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, την οικονομική τους βιωσιμότητα και επικοινωνία, τη δικτύωσή τους, καθώς και θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, θα λάβουν επαγγελματική υποστήριξη μέσω της πρόσβασης σε υπηρεσίες mentoring, συμβουλευτικής και coaching. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και από ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, που διακρίνονται για την ικανότητά τους να μεταφέρουν διεθνείς και εγχώριες καλές πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες: www.socialdynamo.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο