Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών – Transgender Support Association.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών – Transgender Support Association.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ. Ευαγγελιστρίας 6 17671 Καλλιθέα Αττικής Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών transgender.support.association@gmail.com…

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Ευαγγελιστρίας 6 17671 Καλλιθέα Αττικής

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών


transgender.support.association@gmail.com

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο