«Νόστος» Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών

«Νόστος» Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδος και τοπικούς ποντιακούς συλλόγους.Με την πάροδο των χρόνων και την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, ο φορέας επέκτεινε τη δραστηριότητα του και σε άλλες από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που με στόχο πάντα την καταπολέμηση της κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.
Ο Νόστος δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική Υπηρεσία της Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00π.μ. έως 9:00μ.μ.

Τα γραφεία βρίσκονται στην συμβολή των οδών Μετσόβου & Νοταρά στα Εξάρχεια (Πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο)

Τηλέφωνα:210 8815310

210 5225486

Fax:210 5221950

Email:info@nostos.org.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο