20.04.2022

Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα “Amsterdam – Athens: Ενδυνάμωση ικανοτήτων για τη στήριξη προσφύγων”

Open Calls
Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Παιδί
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα “Amsterdam – Athens: Ενδυνάμωση ικανοτήτων για τη στήριξη προσφύγων”

Deadline: 09/11/2017

Το πρόγραμμα «Amsterdam – Athens: Building capacity for supporting refugees» είναι μια πρωτοβουλία των Δήμων της Αθήνας και του Άμστερνταμ για την ενίσχυση των οργανώσεων & άτυπων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των αναγκών των προσφύγων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Social Dynamo, προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες σε προσωπικό & εθελοντές των πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των προσφύγων:

1. Παρακολούθηση μιας 3ήμερης εκπαίδευσης στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, μεταξύ 24-26 Νοεμβρίου 2017 από ειδικούς εκπαιδευτές του Ολλανδικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, μιας από τις μεγαλύτερης οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον προσφυγικό τομέα στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές:

• Τεχνικές για συγκέντρωση πόρων και συγγραφή προτάσεων
• Τεχνικές για δημιουργία καμπάνιας και συνηγορίας
• Διαχείριση εθελοντών και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση εξουθένωσης προσωπικού και εθελοντών (burnout)

2. Συμμετοχή σε ένα 3ήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στο Άμστερνταμ, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να συναντήσουν εκπροσώπους ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων, οι οποίες έχουν αναπτύξει καλές πρακτικές για τη συνεργασία με τους πρόσφυγες.

3. Συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν μια δωρεά ύψους 2.500 €, ώστε να πραγματοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες ενδυνάμωσης των δομών της οργάνωσης ή της ομάδας τους, θέτοντας σε εφαρμογή όσα διδάχθηκαν στην εκπαίδευση και λαμβάνοντας επίσης δωρεάν mentoring και συμβουλευτική μέσω του Social Dynamo.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε μια ΜΚΟ ή άτυπη ομάδα πολιτών που δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης προσφύγων στην Ελλάδα, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα το πολύ 2 ατόμων. Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της σύντομης φόρμας – αίτησης, την οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε στην ενότητα «Αρχεία», στο τέλος αυτής της σελίδας .

Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν 20 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην αρχική εκπαίδευση. Η επιλογή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1) Οι δράσεις της οργάνωσης/ομάδας να είναι σχετικές με την υποστήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα.
2) Ο θετικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης/ομάδας.
3) Καινοτομία των δραστηριοτήτων της οργάνωσης/ομάδας.
4) Δέσμευση της οργάνωσης/ομάδας να αναπτύξει την οργανωσιακή της δομή, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και/ή να αναπτύξει τις δράσεις της.
5) Άριστη γνώση Αγγλικών από τους συμμετέχοντες (αφού η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά).

Πληροφορίες και αιτήσεις:

Πριν από την συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάσετε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος που θα βρείτε στην ενότητα «Αρχεία», στο τέλος αυτής της σελίδας .

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να σταλεί ηλεκτρονικά ως τις 17.00, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, στο email: eleni.karakitsiou@bodossaki.gr

Για οποιαδήποτε επιπλεόν πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ελένη Καρακίτσιου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο τηλέφωνο 210 7259307.

Μετάβαση στο περιεχόμενο