Και αυτό τον μήνα η στέγη του συνΑθηνά γεμίζει με δράσεις των ομάδων πολιτών της Αθήνας! Σβήσαμε, γράψαμε, προσθέσαμε, αφαιρέσαμε και το ημερολόγιο του Απριλίου είναι έτοιμο. Συντονιστείτε με τη σελίδα του συνΑθηνά στο facebook κι ενημερωθείτε για το πρόγραμμα κάθε μέρα.