Ανοιχτή Πρόσκληση

Η Επιτροπή για την Κοινωνία των Πολιτών και τον Εθελοντισμό της 1ης Κοινότητας του δήμου Αθηναίων προσκαλεί τους ενεργούς πολίτες που κατοικούν ή εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συγκρότηση μια δυναμικής ομάδας εργασίας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποστήριξη και προβολή ομάδων πολιτών που εργάζονται έμπρακτα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη μας.

Αν έχετε και οι ίδιοι ασχοληθεί ή θέλετε να ασχοληθείτε με δράσεις για το καλό της γειτονιάς σας, και εφόσον ο ελεύθερος χρόνος σας το επιτρέπει, παρακαλούμε αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από στοιχεία επικοινωνίας στις παρακάτω διευθύνσεις:

[email protected], Χαρά Χατζηνικολάου, μέλος το Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και

[email protected], Στέλιος Βούλγαρης, αναπληρωματικό μέλος το Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας