Το Ίδρυμα Μποδοσάκη διεξάγει μια έρευνα για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα χρειαστείτε περίπου 15 λεπτά.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα κάνοντας κλικ εδώ.