Μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, το συνΑθηνά διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν παγκόσμιο διάλογο για την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση.