Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες - υποδοχή, νομική και ψυχολογική υποστήριξη όσων αιτούνται διεθνής προστασία στη χώρα μας. Από το 24:50 και μετά  ΕΔΩ