Γιατροί του Κόσμου - ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες, πολυιατρεία, μέριμα για όσουςδεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας  . Από το 01:23:25 και μετά  ΕΔΩ