Δεσμός–συμβουλευτικά προγράμματα, συγκέντρωση και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, υποστήριξη σε ένα δίκτυο 230 οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας, αξιολόγηση και καταγραφή αναγκών οργανισμών, στήριξη ευπαθών ομάδων. Από το 01:05:21 ΕΔΩ.