Πολυφωνική χορωδία Αγίου Αλεξάνδρου – 70 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας, ερμηνεύει a cappella συνθέσεις Ελλήνων και Ρώσων μουσουργών, διατήρηση τοπικής μουσικής παράδοσης , ερασιτέχνες μουσικοί, αθηναϊκή σχολή.  Από το 01:10:09  ΕΔΩ.