Αθηνά Υγεία– κέντρο πρόληψης, προαγωγή της υγείας και της φιλοσοφίας της πρόληψης, έγκαιρη παρέμβαση και προαγωγή λειτουργικών συμπεριφορών,streetwork - άμεσος τρόπος προσέγγισης, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.  Από το 01:10:02  ΕΔΩ.