Ψάχνουμε τους καλύτερους για να αναλάβουν την αναζήτηση των προμηθειών και την υλική υποστήριξη της δράσης.
Όσοι ενδιαφέρονται, πληροφορίες στο [email protected]