COM_IE_NOT_SUPPORTED
Website
http://www.metaplasis.org
Θεματικές Δραστηριοποίησης

Metaplasis

Η «Μετάπλασις» είναι μια νέα ομάδα εθελοντών που ασχολείται με το συντονισμό διαλόγων.

Τα μέλη της ομάδας μας είναι επιστήμονες που προέρχονται από ποικίλα επαγγελματικά πεδία (δικηγόροι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί).

Όλοι μας έχουμε εκπαιδευτεί ποικιλοτρόπως στην επίλυση συγκρούσεων και το συντονισμό διαλόγων και έχουμε γίνει μάρτυρες της μεταμορφωτικής αλλαγής που μπορεί να επιφέρει αυτή η διαδικασία.

Επιθυμία και όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να γνωρίσουν τη δυναμική και τις επιλογές που μας δίνει η διαδικασία του διαλόγου, στην επίλυση καθημερινών διαφωνιών και συγκρούσεων αλλά και στη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ομαλή ροή του διαλόγου και την ευκαιρία να εκφράσουν όλοι τις απόψεις τους, αλλά και να ακούσουν τις απόψεις των άλλων. Άμεσος στόχος της ομάδας μας είναι η δημιουργία ενός χώρου συνάντησης μέσα σε μία δεδομένη κοινότητα.

Σε αυτό το χώρο οι δημότες μπορούν να προσέρχονται και, με τη συνδρομή μας, να επικοινωνούν μεταξύ τους με διάλογο, ώστε να βρουν λύσεις στις διαφωνίες τους.

Επιπρόσθετα, ο χώρος είναι διαθέσιμoς για να φιλοξενεί ομάδες δημοτών που επιθυμούν να συζητήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους και να λάβουν συλλογικές αποφάσεις.

Τέλος, σε αυτό το χώρο, παρέχουμε εκπαίδευση (σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες κλπ) στο συντονισμό διαλόγων και τη διαχείριση συγκρούσεων και διοργανώνουμε και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε απευθύνονται σε όλους του δημότες και ιδιαίτερα σε:

• Γείτονες (πολυκατοικία, συνοικία, δρόμος, πάρκο κλπ)

• Συναδέλφους

• Συγγενείς, φίλους (διαπροσωπικές σχέσεις)

• Κοινωνικές/εθνικές ομάδες

• Δασκάλους/καθηγητές, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

• Ομάδες, σωματεία, ενώσεις εντός της κοινότητας Η εργασία μας διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές:

• Εμπιστευτικότητα: Ό,τι ειπωθεί στο χώρο μας είναι απολύτως εμπιστευτικό.

• Αμεροληψία: Δεν παίρνουμε το μέρος καμίας πλευράς.

• Μη επέμβαση στη λύση : Οι ενδιαφερόμενες πλευρές είναι αυτές που λαμβάνουν τις αποφάσεις και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.

Οι υπηρεσίες μας δεν αποτελούν ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ή νομική συμβουλή.

Παρά το γεγονός ότι οι εθελοντές μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν φέρουν ευθύνη για την τροπή που μπορεί να λάβει ο εκάστοτε διάλογος που συντονίζουν ούτε για την μελλοντική εξέλιξη της επικοινωνίας μεταξύ των πλευρών.

Η διαδικασία πραγματοποίησης ενός ιδιωτικού διαλόγου ανάμεσα σε δύο πλευρές είναι η εξής:

Ένας δημότης επικοινωνεί μαζί μας (συνήθως τηλεφωνικά) και μας μιλάει για τη διαφωνία του με κάποιον άλλο δημότη. Αφού αντιληφθούμε την ουσία του ζητήματος, εξηγούμε στον ενδιαφερόμενο τη διαδικασία, την οποία ακολουθούμε, και τις αρχές μας. Ζητάμε από αυτόν να μας επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη διαδικασία και κλείνουμε ένα ραντεβού μαζί του στο κέντρο μας.

Αφού τον συναντήσουμε και εντοπίσουμε την ουσία και τις συνθήκες της διαμάχης, επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε αντίστοιχα με την άλλη πλευρά, αρχικά τηλεφωνικά και στη συνέχεια με συνάντηση για συζήτηση.

Τέλος, προσκαλούμε και τις δύο πλευρές για μια κοινή συνάντηση στο χώρο μας.

Η διαδικασία πραγματοποίησης δημοσίων διαλόγων είναι η εξής: Μία ομάδα δημοτών (σύλλογος, σωματείο κλπ) επικοινωνεί μαζί μας και μας ενημερώνει για τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν. Ανάλογα με την περίπτωση κλείνουμε ραντεβού μαζί τους στο κέντρο μας ή σε άλλο χώρο, αν αυτό είναι αναγκαίο, και πραγματοποιείται ο διάλογος.

Πιστεύουμε ότι το εγχείρημά μας παρέχει στους δημότες ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, μέσω του διαλόγου, και να επιλύουν ειρηνικά τις συγκρούσεις τους.

Επιπλέον, οι δημότες γνωρίζουν έναν διαφορετικό τρόπο πρόληψης και επίλυσης των διαφωνιών τους, γενικότερα στη ζωή τους, και αυτό επιφέρει μεγαλύτερη συνοχή και συνέργεια στην κοινότητα.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call