COM_IE_NOT_SUPPORTED
Website
http://ergo.academy/?page_id=493&lang=en
Παρουσίαση ομάδας
Θεματικές Δραστηριοποίησης

Εργώ_Ergo Academy

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΡΓΩ (Εrgo Academy) υλοποιεί από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, πρωτοποριακά προγράμματα ενδυνάμωσης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων, καθώς και όλων αυτών που ασχολούνται-υποστηρίζουν τα άτομα αυτών των ηλικιών, όπως γονείς και επαγγελματίες.

Η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, ψυχιάτρους) και άλλους επαγγελματίες, και δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε εθελοντική βάση. Για εμάς στην Εργώ κάθε παιδί και νέος στο ταξίδι της ζωής έχει δικαίωμα στη μέγιστη ψυχική ευημερία και βέλτιστη προοπτική και εξέλιξη και η διασφάλιση αυτού του στόχου-δικαιώματος απαιτεί συνειδητή και διαρκή προσπάθεια από όλους.

Με κινητήριες δυνάμεις την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη, τη χαρά και τη δημιουργικότητα, το παιδί και ο νέος συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σημαντικών γεγονότων της ζωής του, διεκδικώντας έτσι με επιτυχία το δικαίωμά του για πρόοδο, ψυχική ευημερία και απαρτίωση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΓΩ δημιουργεί και υλοποιεί καινοτόμα ψυχοπαιδαγωγικά μοντέλα και παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τις διεθνείς της επιστημονικές συνεργασίες, καθώς και την εμπειρία της στο πεδίο.

Η ομάδα μας τα τελευταία τρία χρόνια έχει συνεργαστεί με κοινωνικούς φορείς στην περιοχή της Αθήνας, οι οποίοι αναζητούν υποστήριξη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν στην ψυχική υγεία των ωφελουμένων και συνεργατών τους.

Ενδεικτικά, από τον Οκτώβριο του 2016 συνεργαζόμαστε στενά με το 150ο Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου γίνεται διερεύνηση των αναγκών τόσο των παιδιών και των οικογενειών τους, όσο και των εκπαιδευτικών. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τέσσερις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών συγκεκριμένων τάξεων και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας, την αποδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και της συνεργασίας τους. Ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε ομάδες εκπαίδευσης γονέων, καθώς και συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το 150ο Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα διεθνώς αναγνωρισμένα Ψυχοεκπαιδευτικά Μοντέλα, όπως το WACIT (World Awareness for Children in Trauma) υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Leicester και μέλους της ΕΡΓΩ, κου Πάνου Βοστάνη, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και curricula του οργανισμού Aflatoun, με δράση σε 110 χώρες.

Οι δράσεις μας αξιολογούνται μέσω επιστημονικών εργαλείων στοχεύοντας στην ανάπτυξη αξιόπιστων και έγκυρων ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων προς υλοποίηση και σε άλλα σχολεία με ανάλογες ανάγκες.

Με την έως σήμερα εμπειρία και ερευνητικά στοιχεία και έπειτα από αίτημα του εν λόγω σχολείου, η ΕΡΓΩ προετοιμάζει μία ολοκληρωμένη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εργαζόμενους του 150ου Πολυπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

Θα θέλαμε να εφαρμόσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών το οποίο θα αποτελείται από:


1. Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών. Η παρέμβαση θα υλοποιείται σε όλες τις τάξεις  του δημοτικού, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα σε κάθε τάξη και διάρκεια δύο σχολικές ώρες. Να σημειωθεί πως η τρέχουσα σύσταση του πληθυσμού των μαθητών αποτελείται από τουλάχιστον 85% παιδιά από οικογένειες αλλοδαπών και προσφύγων.

2. Ομάδα υποστήριξης γονέων και η σύνδεσης τους με τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον του σχολείου με συχνότητα μία φορά κάθε δύο εβδομάδες και διάρκεια δύο σχολικές ώρες.

3. Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικών μία φορά τον μήνα διάρκειας τριών ωρών και παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και διάρκεια μία σχολική ώρα για κάθε εκπαιδευτικό.

Ευελπιστούμε η συνεργασία μας με την ομάδα σας να διευκολύνει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. 

Πληροφορίες για τις υπόλοιπες δράσεις μας επισυνάπτονται στο σχετικό τμήμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call