COM_IE_NOT_SUPPORTED
Website
www.sci.gr
Θεματικές Δραστηριοποίησης

Κίνηση Εθελοντών SCI-Hellas

Το όραμα και η αποστολή της SCI

Tο όραμά μας είναι ένας κόσμος της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας για να λύσουν τις συγκρούσεις. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων.

Οι αρχές της SCI

·         Eθελοντισμός - από την άποψη της δράσης, χωρίς επιδίωξη υλικής ανταμοιβής και προς όφελος της κοινωνίας, ως μέθοδος και δήλωση για την κοινωνική αλλαγή. Αυτή η δράση ποτέ δεν υποκαθιστά πληρωμένη εργασία ούτε συμβάλει στο σπάσιμο απεργιών.

·         Πολιτική της μη βίας - ως αρχή και μέθοδος.

·         Τα ανθρώπινα δικαιώματα – σεβασμός για τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως δηλώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

·         Αλληλεγγύη - διεθνής αλληλεγγύη για έναν δικαιότερο κόσμο και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα.

·         Σεβασμός του περιβάλλοντος – και του οικοσυστήματος του οποίου είμαστε ένα μέρος και από το οποίο εξαρτόμαστε.

·         Ενσωμάτωση - να είναι η οργάνωση ανοικτή και να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που μοιράζονται τους στόχους και τους σκοπούς της, αδιαφορώντας για το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την κοινωνική θέση ή τις πολιτικές απόψεις και οποιουσδήποτε άλλους πιθανούς λόγους διακρίσεων.

·         Ενδυνάμωση - ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να κατανοήσουν και να ενεργήσουν για το μετασχηματισμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δομών που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους σε όλα τα επίπεδα.

·         Συνεργασία - με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλες τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση μαζί, με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, να λύσουν τις συγκρούσεις τους. Οργανώνουμε διεθνή εθελοντικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο επειδή πιστεύουμε ότι η ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εργάζονται από κοινού.                          

Σκοπός της SCI

Σκοπός της SCI είναι να προωθήσει την ειρήνη, τη διεθνή κατανόηση και την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Η SCI θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις τους.

Η SCI πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει το σκοπό της με τους ακόλουθους τρόπους:

·         Δρώντας σαν καταλύτης, με ένα πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας για την επίτευξη της αλλαγής μέσα στα άτομα και την κοινωνία.

·         Ενισχύοντας θύματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αδικίας, βίας, και εκείνων που πάσχουν από την πείνα, την ασθένεια ή την καταστροφή του περιβάλλοντός τους.

·         Ανάληψη κατάλληλης μη βίαιης διεθνούς δράσης σε περιπτώσεις έντασης, πολέμου ή κοινωνικής αδικίας

·         Υποστηρίζοντας τη δράση που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής, βασισμένου πάνω στη διεθνή αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση, τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και το σεβασμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

·         Προωθώντας και οργανώνοντας εθελοντικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως μέσο ενθάρρυνσης μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο δουλεύοντας, μαθαίνοντας και ζώντας μαζί.

·         Αναπτύσσοντας την πρωτοβουλία των ανθρώπων να αυτό-οργανωθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους.

·         Μη αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε εργασία που ανταγωνίζεται την πληρωμένη εργασία ή που προκαλεί διάσπαση απεργίας.

·         Επιδιώκοντας την καθιέρωση μιας μη βίαιης διεθνούς εθελοντικής υπηρεσίας ως εναλλακτική λύση στη στρατιωτική θητεία με απώτερο σκοπό την οριστική κατάργησή της.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και πρέπει να ερμηνευθεί υπό την ευρύτερη έννοια.

Η SCI δεν πραγματοποιεί εμπορικές επιχειρήσεις και δεν στοχεύει να παρέχει οποιοδήποτε υλικό πλεονέκτημα για τα μέλη της. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα σχετική με το στόχο της. Μπορεί να συνεργαστεί και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ένωση που συνάδουν με το σκοπό της.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

·         Οργάνωση διεθνών workcamps

·         Διεθνείς ανταλλαγές εθελοντών

·         Προγράμματα εθελοντικής εργασίας μακράς διάρκειας

·         Εθελοντισμός σε τοπικό επίπεδο

·         Εκπαιδευτικά προγράμματα

·         Εκστρατείες ενημέρωσηςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call