COM_IE_NOT_SUPPORTED
Website
http://erymanthos.eu/
Θεματικές Δραστηριοποίησης

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» ιδρύθηκε στις 7/4/2001 στην Αθήνα και απαρτίζεται από 21 μέλη. Τελευταία τροποποίηση στο καταστατικό της έγινε στις 18/4/2007.

Ο «Ερύμανθος» λειτουργεί ως δίκτυο 30 συλλόγων της ευρύτερης ορεινής περιοχής Ηλείας, Αχαΐας και Αρκαδίας. Πεδίο δράσης του είναι οι Δήμοι Λαμπείας, Φολόης, Λασιώνος, Πηνείας, Αροανίας, Φαρρών, Τριταίας, Παΐων, Λευκασίου, Κοντοβαζαίνης, Κλείτορος και κοινότητας Καλετζίου.

Στις δραστηριότητές του εντάσσονται τα ακόλουθα:


- Συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Πελοποννήσου και ειδικότερα των ποταμών της περιοχής,
- Αναπτύσσει σημαντική συμβουλευτική δράση στον τομέα οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.

Στα πλαίσια αυτά έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια κ.τ.λ. και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για μια σειρά από έργα, σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων.

Αναλυτικότερα τα τελευταία δυο χρόνια έχει :


o Έχει εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού, τα οποία έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί στους Δήμους Αρονίας, Λαμπείας, Λασιώνος, Φαρρών και Πηνείας.


o Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, συλλόγους (ένωση συλλόγων Κοντοβάζαινας, Πηνείας και Λειβαρτζιου) και άλλες Μ.Κ.Ο., για την ανάπτυξη της δράσης τους και τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.


o Έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Οικοτουριστικές Διαδρομές στα Χνάρια των Μύθων του Ηρακλή στην Πελοπόννησο», που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο φορέας κινητοποίησε ομάδα νέων για την διεξαγωγή έρευνας πεδίου στους τόπους όπου πραγματώθηκαν οι Άθλοι του Ηρακλή, στην περιοχή από Ανατολική έως Δυτική Πελοπόννησο. Σκοπός ήταν η ψηφιοποίηση πρωτογενούς φωτογραφικό υλικό και η αντιστοίχηση των τόπων με τους άθλους, δημιουργώντας έναν οδηγό οικοτουριστικών διαδρομών και προβάλλοντας το τελικό αποτέλεσμα στον τοπικό τύπο και την τοπική κοινωνία.


o Έχει υλοποιήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάδειξη πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς και έκθεση αγροτουρισμού στην Αρχαία Ψωφίδα». Αντικείμενο του σχεδίου ήταν η συλλογή αξιόλογων στοιχείων επισκεψιμότητας σε ένα πολύγλωσσο Portal, η βελτίωση υποδομών εκθεσιακών χώρων, η δημιουργία τουριστικού οδηγού, η δημιουργία ντοκιμαντέρ για το Δ. Πηνείας και η διαφημιστική προβολή των αξιοθέατων του Δ. Πηνείας στον τοπικό τύπο. Συλλογή στοιχείων αξιόλογων επισκεψιμότητας σε ένα πολύγλωσσο Portal, βελτίωση υποδομών εκθεσιακών χώρων, δημιουργία τουριστικού οδηγού, δημιουργία ντοκιμαντέρ για το Δ. Πηνείας και τέλος διαφημιστική προβολή των αξιοθέατων του Δ. Πηνείας στον τοπικό τύπο.
o Διοργάνωσε την «3η Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Περιβαλλοντικής Δράσης και Αγροτουρισμού Πελοποννήσου» - (2004), με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Η διοργάνωση του συνεδρίου περιελάμβανε την προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, των λαογραφικών της στοιχείων, των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας και των τοπικών και βιολογικών προϊόντων.


o Υλοποίησε έκδοση με τίτλο «Τοπικό όραμα και Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Ερυμάνθου», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΕΠΣ. Πρόκειται για μελέτη των ιδιοχαρακτηριστικών της περιοχής, των δυνατοτήτων ανάπτυξης, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των στατιστικών στοιχείων και για διατύπωση ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής παρέμβασης.


- Ακόμη, έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα προγράμματα:


o «Tόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή». Το σχέδιο δράσης υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολιτισμός» του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 €. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου σχετικά με τον Ηρακλή, τους άθλους του και τους τόπους που σχετίζονται με αυτούς.


o «Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνάς της περιοχής του Ερυμάνθου για την περιβαλλοντική και τη γενικότερη σημασία του ποταμού Ερύμανθου». Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Λαμπείας, στο Νομό Ηλείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα αφορά τον τομέα της Προστασίας και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος.


o «Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Περιβαλλοντικής Δράσης και Αγροτουρισμού Πελοποννήσου». Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αρονίας, στο Νομό Αχαΐας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα αφορά τον τομέα του Πολιτισμού.


- Αξίζει να τονιστεί ότι ο «Ερύμανθος» ήταν επικεφαλής του σχεδιασμού και της σύνταξης της μελέτης του Καινοτομικού Προγράμματος «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή», που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα βασίζεται στην συγκρότηση κοινοπραξίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών επιχειρήσεων και Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία «Ηράκλειοι Τόποι». Στο γενικότερο επιχειρησιακό σχήμα συμμετέχει και το Κράτος με τον Οργανισμό «Έργο Πολιτών» για τον εθελοντισμό.
Το πρόγραμμα είναι ακόμη υπό αξιολόγηση.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call