Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή της στο έργο Erasmus+ με τίτλο «ENEU – Empowerneurship for Newcomers in Europe», το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει την αυτοαπασχόληση μια βιώσιμη επιλογή για τους μετανάστες και τους εκτοπισμένους που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο στην Ευρώπη, καθώς και για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους με τους εξής τρόπους:

  • Αύξηση της μαθησιακής ζήτησης τόσο μεταξύ των εκπαιδευτών όσο και των μεταναστών μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης, καθοδήγησης και κινήτρων
  • Διεύρυνση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του προσωπικού που υποστηρίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μετανάστες και τους εκτοπισμένους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους να γίνουν επιχειρηματίες και να κερδίσουν τα προς το ζην
  • Ενδυνάμωση και εξειδίκευση των μεταναστών και των εκτοπισμένων ατόμων ώστε να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας αναζητά ένα μετανάστη εκπαιδευτή που ενδιαφέρεται να αποκτήσει νέες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με βάση τη μεθοδολογία «@Home In Transition» και ο οποίος είναι επίσης ενθουσιώδης για την ανταλλαγή της εμπειρίας για την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μεταναστών και των εκτοπισμένων ατόμων που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του μετανάστη εκπαιδευτή μπορείτε να βρείτε στο https://akep.eu/become-a-migrant-trainer-ambassador/

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο https://forms.gle/fMDYqXiQJNACrfQ7A