Πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάπτυξη πολιτισμικού υλικού που θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά.