Συλλογή λύσεων από όλη την Ευρώπη, σε τοπικό επίπεδο, για την θωράκιση απέναντι στον COVID-19.