Η ομάδα εργασίας Creative Citizenship ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του δικτύου αιρετών εκπροσώπων των ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities. Το Creative Citizenship αναζητά τους τρόπους με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών πάνω στις προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων και διερευνά το πώς αυτή η συνεργασία ενθαρρύνει την καινοτομία, οδηγεί σε άμεσες λύσεις για την πόλη και αναβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση.

www.eurocities.eu