Το Social Dynamo (Κοινωνικό Δυναμό) είναι το προϊόν του κοινού οράματος του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του δήμου Αθηναίων, μέσω του συνΑθηνά, για μια δυναμική κοινωνία των πολιτών μέσω της οποίας ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, προωθείται η συμμετοχική διακυβέρνηση και αναπτύσσεται η αλληλεγγύη. Το Social Dynamo αναδεικνύει και αναπτύσσει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και παρέχοντας ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση μέσα από έναν δημιουργικό χώρο, φυσικό και διαδικτυακό.

www.socialdynamo.gr

social dynamo