Όλοι όσοι συμμετέχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα του συνΑθηνά έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την ενίσχυση των δράσεών τους μέσα από το δίκτυο υποστηρικτών κι εθελοντών που είναι επίσης εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά. Ανεβάζοντας τη δράση σου μπορείς να απευθύνεις το μήνυμά σου στους υποστηρικτές, να διασυνδεθείς με άλλες ομάδες αλλά και να ζητήσεις τη συμβολή των δημοτικών υπηρεσιών στη δράση του.