Κάθε ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός που θέλει να ενισχύσει τις δράσεις των ενεργών πολιτών της Αθήνας προσφέροντας τεχνογνωσία, υλικά, χώρο, εθελοντές ή χρηματική χορηγία, μπορεί να δημιουργήσει προφίλ υποστηρικτή στην ιστοσελίδα μας. Η πλατφόρμα του συνΑθηνά δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εθελοντές και δωρητές να προσφέρουν την υποστήριξή τους ανώνυμα.

Κάθε φορά που μια ομάδα πολιτών αναζητά την ενίσχυση της δράσης της μέσω του συνΑθηνά, οι αντίστοιχοι υποστηρικτές ενημερώνονται γραπτά ώστε να ανταποκριθούν, εφόσον μπορούν, στο αίτημα για υποστήριξη.

Θέλεις βοηθήσεις όσους κάνουν δράσεις για το καλό της πόλης; Σε περιμένουμε στο δίκτυο υποστηρικτών του συνΑθηνά.