Μπορούμε - προσφορά φαγητού, αλληλεγγύη, αισιοδοξία. Επικοινωνιακός κόμβος με σκοπό τη δικτύωση τροφίμων. Από το 22:40 και μετά  ΕΔΩ