Κέντρο Ζωής - υποστήριξη ανθρώπων που έχουν HIV, κέντρο ημέρας, ομάδα εκδηλώσεων και πρόγραμμα συντροφικότητας. Από το 01:25:05 ΕΔΩ.