Συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις δράσεις των πολιτών και μέσα από αυτές μαθαίνουμε ποιες είναι οι δικές τους προτεραιότητες για την πόλη.

Διασυνδέουμε

Διευκολύνουμε τις ομάδες και τους πολίτες στην πραγματοποίηση των δράσεών τους και ενθαρρύνουμε συνεργασίες με άλλες ομάδες, χορηγούς και φορείς.

Φιλτράρουμε

Ξεχωρίζουμε τις δράσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πόλη και ανιχνεύουμε τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στην τοπική διακυβέρνηση.

Ενσωματώνουμε

Ενεργοποιούμε τα αντανακλαστικά του Δήμου έτσι ώστε να βελτιώνονται οι υπηρεσίες του σε σχέση με τις νέες ανάγκες των πολιτών. Οι δράσεις των πολιτών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων του Δήμου, σε αναβάθμιση των κανονισμών και σε απλοποίηση των διαδικασιών.