Γραμμή Ζωής –κλήση ζωής, υποστήριξη στην τρίτη ηλικία, υπηρεσία ειδοποίησης, ανάγκη επικοινωνίας. Από το 01:23:00 ΕΔΩ.