Γιατροί του Κόσμου – πέντε πολυϊατρεία σε όλη τη χώρα, δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη και φαρμακευτική υποστήριξη, τρεις κινητές μονάδες περίθαλψης, υγεία για όλους, εθελοντές γιατροί.  Από το 01:12:20 ΕΔΩ.