Η δυνατότητα διασύνδεσης των ομάδων πολιτών και των υποστηρικτών, είναι ένα επιπλέον πολύτιμο εργαλείο. Με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζουν στην πλατφόρμα του συνΑθηνά, οι ομάδες μπορούν να βρουν και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προσφορές των υποστηρικτών και να ενισχύσουν έτσι τις δράσεις τους. Επίσης, μέσω του εργαλείου διασύνδεσης του συνΑθηνά, οι ομάδες που πραγματοποιούν δράσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.