Η διαδικτυακή πλατφόρμα του συνΑθηνά δίνει στις ομάδες πολιτών τη δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά την προβολή των δράσεών τους και να έρθουν σε επαφή με υποστηρικτές.

Η στέγη του συνΑθηνά λειτουργεί ως φυσικό σημείο συνάντησης όπου οι ομάδες πολιτών οργανώνουν και υλοποιούν τις δράσεις τους και συνεργάζονται.

Οι Ανοιχτές Δευτέρες και οι θεματικές συναντήσεις ενισχύουν το έργο της διασύνδεσης ανάμεσα σε ομάδες πολιτών με άλλες ομάδες, φορείς, χορηγούς και οργανισμούς.