😢 Λυπούμαστε, προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε IE 11 και παλαιότερους browser, παρακαλώ επιλέξτε συγχρονους browser οπως firefox, chrome, safari, Microsoft edge.

Οι υποστηρικτές

Κάθε ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός που θέλει να ενισχύσει τις δράσεις των ενεργών πολιτών της Αθήνας προσφέροντας τεχνογνωσία, υλικά, χώρο, εθελοντές ή χρηματική χορηγία, μπορεί να δημιουργήσει προφίλ υποστηρικτή στην ιστοσελίδα μας. Η πλατφόρμα του συνΑθηνά δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εθελοντές και δωρητές να προσφέρουν την υποστήριξή τους ανώνυμα.

Κάθε φορά που μια ομάδα πολιτών αναζητά την ενίσχυση της δράσης της μέσω του συνΑθηνά, οι αντίστοιχοι υποστηρικτές ενημερώνονται γραπτά ώστε να ανταποκριθούν, εφόσον μπορούν, στο αίτημα για υποστήριξη.

Θέλεις βοηθήσεις όσους κάνουν δράσεις για το καλό της πόλης; Σε περιμένουμε στο δίκτυο υποστηρικτών του συνΑθηνά.

Διασύνδεση

Η δυνατότητα διασύνδεσης των ομάδων πολιτών και των υποστηρικτών, είναι ένα επιπλέον πολύτιμο εργαλείο. Με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζουν στην πλατφόρμα του συνΑθηνά, οι ομάδες μπορούν να βρουν και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προσφορές των υποστηρικτών και να ενισχύσουν έτσι τις δράσεις τους. Επίσης, μέσω του εργαλείου διασύνδεσης του συνΑθηνά, οι ομάδες που πραγματοποιούν δράσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Υποστηρικτές


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call