😢 Λυπούμαστε, προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε IE 11 και παλαιότερους browser, παρακαλώ επιλέξτε συγχρονους browser οπως firefox, chrome, safari, Microsoft edge.

Οι υποστηρικτές

Κάθε ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός που μπορεί να ενισχύσει τις δράσεις των ομάδων πολιτών προσφέροντας τεχνογνωσία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό ή χρηματική χορηγία, αποτελεί υποστηρικτή. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να δημιουργήσει προφίλ στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά, για να έρθει σε επαφή με τις ομάδες πολιτών.

Διασύνδεση

Η δυνατότητα διασύνδεσης των ομάδων πολιτών και των υποστηρικτών, είναι ένα επιπλέον πολύτιμο εργαλείο. Με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζουν στην πλατφόρμα του συνΑθηνά, οι ομάδες μπορούν να βρουν και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προσφορές των υποστηρικτών και να ενισχύσουν έτσι τις δράσεις τους. Επίσης, μέσω του εργαλείου διασύνδεσης του συνΑθηνά, οι ομάδες που πραγματοποιούν δράσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Υποστηρικτές


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call