Ο Διαγωνισμός Πράσινων Ιδεών 2021 στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα.

Ο διαγωνισμός πράσινων ιδεών ‘Green Ideas Greece 2021’ διοργανώνεται στο πλαίσιο του Βαλκανικού διαγωνισμού ‘Balkan Green Ideas’ (ΒGI) , που διοργανώνεται τα τελευταία 9 χρόνια απο το Balkan Green Foundation.

Στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών πράσινης ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενεργοποιώντας ομάδες να εξελίξουν ιδέες που χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους και δίκτυα. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να συνδράμει στην δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.

H διαδικασία

Μάρτιος - Απρίλιος 2021: Δήλωση συμμετοχής
Εγχειρήματα/ιδέες που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Η διαδικασία ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2021. Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει δέκα ιδέες που θα προκριθούν στον τοπικό διαγωνισμό.

Μάιος 2021: Τοπικός διαγωνισμός
Οι δέκα ιδέες που θα επιλεγούν θα διαγωνιστούν στον τοπικό διαγωνισμό. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικήτριες ιδέες που θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και υποστήριξη.

Σεπτέμβριος 2021: Βαλκανικός διαγωνισμός
Oι τρεις νικήτριες ιδέες συμμετέχουν στον Βαλκανικό διαγωνισμό. Πέντε ιδέες λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο, τρεις απο $10,000 και δυο απο $5,000, ανάλογα με την κατηγορία που διαγωνίζονται.

Κατηγορίες διαγωνιζόμενων ιδεών και βραβεία:

(α) Νέες ιδέες. (1 βραβείο, χρηματικό έπαθλο €2.500)
-Ομάδες πολιτών, ανεξάρτητα άτομα.

(β) Εγχειρήματα σε αρχικό στάδιο εξέλιξης. (2 βραβεία, χρηματικό έπαθλο €5.000)
Tα εγχειρήματα δεν μπορούν να έχουν κέρδος πάνω απο €10.000
Τα εγχειρήματα πρέπει να έχουν νομική μορφή:
-Νομική μορφή επιχείρησης
-Νομική μορφή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΜΚΕ, σωματείο, σύλλογος)
-Κοιν.Σ.Επ

Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση ανάλογα με την κατηγορία που θέλετε να διαγωνιστείτε εδώ.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέσω email στο [email protected] μέχρι τις 23:59 στις 19 Απριλίου 2021.