COM_IE_NOT_SUPPORTED

#NextStationVictoria | Ολοκλήρωση Προγράμματος

Το Victoria Square Project σας προσκαλεί στην ολοκλήρωση του προγράμματος  Επόμενος Σταθμός: Βικτώρια | Nächste Station: Victoriaplatz. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 16:00 – 20:00 στην οδό Ελπίδος 13 μπορείτε να επισκεφτείτε τη φωτογραφική έκθεση μαθητών και κατοίκων της Βικτώριας και την ίδια ημέρα στις 19:00 την e-Συζήτηση Ίχνη διαπολιτισμικότητας στο αστικό τοπίο: Το προσωπικό βλέμμα και η συλλογική αφήγηση.

Μαθητές του 2ου ΓΕΛ Αθηνών - Θεόδωρος Αγγελόπουλος και του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αθήνας, και κάτοικοι της Βικτώριας αποτυπώνουν μέσα από τον φωτογραφικό φακό τη γειτονιά τους. Οι φωτογραφίες τους θα φιλοξενηθούν από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο σαλόνι του Victoria Square Project. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για όλο το παραπάνω διάστημα, (εκτός Δευτέρας 19.10), από τις 16:00 μέχρι τις 20:00.

Παράλληλα, αρχιτέκτονες, ιστορικοί και καλλιτέχνες συνομιλούν με τους συντελεστές του προγράμματος επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη κοινοτικής συνείδησης/ταυτότητας στις σύγχρονες πόλεις: Πώς εγγράφονται η μνήμη και η κληρονομιά στο αστικό τοπίο; Πώς αποτυπώνεται η πολιτισμική ταυτότητα μιας περιοχής με δημιουργικά μέσα; Ποιες είναι οι βιώσιμες πρακτικές για την ένταξη παλαιών και νέων κατοίκων στη ζωή της σύγχρονης πόλης; Πώς επέδρασε το #NextStationVictoria στον τρόπο που βλέπουν τη γειτονιά τους οι κάτοικοι, έφηβοι και ενήλικες;

Οι συνεργάτιδες του προγράμματος Ειρήνη ΓρατσίαΜαρία Λεωνίδα και Αγγελική Τσέλιου θα συνομιλήσουν με τους Μαρία Σαμπατακάκη, ιστορικό και ιδρύτρια του συνεργατικού σχήματος παραγωγής Δημόσιας Ιστορίας "hιστορισταί", Γιώργο Σαχίνη, σκηνοθέτη και διαχειριστή στην ομάδα “Όχι Παίζουμε / UrbanDig Project”, Αγγελική Ηλία, διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Αθήνας – Θεόδωρος Αγγελόπουλος και Χάρη Μπίσκο, αρχιτέκτονα, επικεφαλής του συνΑθηνά.

Η μαγνητοσκοπημένη συζήτηση θα προβληθεί στο κανάλι του Victoria Square Project στο Facebook και στο YouTube την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 19:00.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της e-συζήτησης.
 


#NextStationVictoria | Program Completion


Victoria Square Project invites you to the completion of the program Next Station: Victoria | Nächste Station: Victoriaplatz. On Friday 16 October, 16:00 – 20:00 on Elpidos 13 street you can visit the photo exhibition by students and residents of Victoria and on the same day at 19:00 the e-Discussion Traces of interculturalism in the urban landscape: The personal gaze and the collective narrative. 

Students of the 2nd General Lyceum - Theodoros Angelopoulos and residents of VIctoria capture through their photographic lens their neighbourhood. Their photographs will be exhibited from Friday 16 until Sunday 25 October in the living room of Victoria Square Project. The exhibition will remain open from Tuesday - Sunday 16:00 - 20:00.

Simultaneously, architects, historians and artists speak with the contributors of the program attempting to give answers to issues regarding the development of community consciousness/identity in modern cities: How are memory and heritage recorded in the urban landscape? How is the cultural identity of an area captured by creative means? What are the sustainable practices for the integration of old and new residents in the life of the modern city? How has #NextStationVictoria affected the way residents, teenagers and adults view their neighbourhood?

The collaborators of the program Irini GratsiaMaria Leonida and Angeliki Tseliou will talk with Maria Sampatakaki, historian and founder of the collaborative group of Public History production "hιστορισταί", George Sachinis, director and manager of the group "Όχι Παίζουμε / UrbanDig Project", Aggeliki Ilia, principal of the 2nd General Lyceum of Athens - Theodoros Angelopoulos and Haris Biskos, architect, head of synAthina.

The recorded discussion will be broadcasted on Victoria Square Project’s Facebook page and YouTube channel on Friday 16 October at 19:00.

Click here for the detailed schedule of the e-discussion.

 

Info

Πληροφορίες έκθεσης

Victoria Square Project
Ελπίδος 13
Αθήνα 104 34
16 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020
Τρίτη – Κυριακή
16:00 – 20:00

Πληροφορίες e-συζήτησης

16 Οκτωβρίου 2020
19:00
Facebook @victoriasquareproject
YouTube @victoriasquareproject
 

Exhibition Information

Victoria Square Project
Elpidos 13
Athens 104 34
16 - 25 October 2020
Tuesday - Sunday
16:00 - 20:00

e-Discussion Information

16 October 2020
19:00
Facebook @victoriasquareproject
YouTube @victoriasquareproject

 

About
 

Tο πρόγραμμα «Επόμενος σταθμός: Βικτώρια | Nächste Station: Victoriaplatz» επιχειρεί να προσεγγίσει αυτά τα ερωτήματα προσφέροντας στους εφήβους που φοιτούν στα σχολεία της πλατείας Βικτωρίας, στους κατοίκους και τους επισκέπτες της την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με θέματα συνύπαρξης και διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης, να γνωρίσουν καλύτερα τη γειτονιά και να εκφραστούν δημιουργικά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Victoria Square Project και βασίζεται σε μια ιδέα της Αγγελικής Τσέλιου, ενώ ο σχεδιασμός του είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, το 2ο ΓΕΛ Θεόδωρος Αγγελόπουλος, τον Καρπό, τη MONUMENTA, το World Human Forum, κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού   Υπουργείου Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον και με την υποστήριξη του European Forum for Freedom in Education.
 


The program "Next station: Victoria | Nächste Station: Victoriaplatz” attempts to address these questions by offering the teens attending the schools of Victoria Square, residents and visitors the opportunity to reflect on issues of coexistence and preservation of collective memory, to get to know the neighbourhood better and to express themselves creatively.

The program is implemented by Victoria Square Project and is based on an idea by Aggeliki Tseliou, while its design is the result of the collaboration with the Intercultural High School, the 2nd General Lyceum Theodoros Angelopoulos, Karpos, MONUMENTA, the World Human Forum, residents and entrepreneurs of the area. The program is funded by the German Federal Ministry of Foreign Affairs from funds of the Hellenic-German Fund for the Future and with the support of the European Forum for Freedom in Education.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call