COM_IE_NOT_SUPPORTED

«Chieh Chi: 24 ηλιακές περίοδοι της ανατολικής Ασίας σε 24 πιάτα από ελληνικά προϊόντα»
(scroll down for English)
Το Victoria Square Project σε συνεργασία με τις καλλιτέχνιδες Ching-Yu Cheng και Yi-Ling Hung είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν σε μια δράση γαστρονομικής συνάντησης δύο πολιτισμών.
——————————————————————————————
Στην Ταϊβάν, οι κοινωνικές σχέσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με το φαγητό. Η τροφή έχει τόσο μεγάλη σημασία που πολλές φορές χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός η φράση «Έχεις ήδη φάει;»
Στην αρχαία ανατολική Ασία οι άνθρωποι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο της σελήνης για τη σπορά, τη συγκομιδή και το ψάρεμα. Το ημερολόγιο ενός χρόνου διαιρούνταν σε 24 ηλιακές περιόδους. Κάθε ηλιακή περίοδος έχει τον δικό της όρο, παραδείγματος χάριν «Linchun», που σημαίνει η αρχή της Άνοιξης και ξεκινά γύρω στις αρχές του Φεβρουαρίου, και «Guyu», που σημαίνει «βροχή σιταριού» και στη διάρκεια της οποίας θα υπάρχουν πολλές βροχές για την καλύτερη ανάπτυξη των σπαρτών. Στη φιλοσοφία της ανατολικής Ασίας οι άνθρωποι έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της «ισορροπίας». Ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά πιάτα για να καταναλώνουν οι άνθρωποι σε κάθε ηλιακή περίοδο, προκειμένου να ανταποκρίνονται στης κλιματικές ανάγκες της εκάστοτε περιόδου και να κρατούν το σώμα τους σε ισορροπία μέσα από την κατανάλωση τροφής.
Σε αυτό το πρόγραμμα, θα δημιουργήσουμε 24 διαφορετικά πιάτα χρησιμοποιώντας τοπικά ελληνικά προϊόντα ανταποκρινόμενοι στις τοπικές κλιματικές συνθήκες της Αθήνας. Στο τέλος της παραμονής μας, θα πραγματοποιηθεί ένα δείπνο στο οποίο θα προσφέρουμε αυτά τα 24 πιάτα στο κοινό, στο Victoria Square Project.
Το έργο πραγματοποιείται με την χρηματοδότηση του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και Τεχνών της Ταϊβάν / 國藝會.
Χορηγός επικοινωνίας forfree.gr athens.
Δράσεις:
13 Ιουλίου / 07:00 πμ - 03:00 μμ:
Δοκιμαστική δράση στη Λαϊκή Αγορά
20 Ιουλίου / 07:00 πμ - 03:00 μμ:
Δοκιμαστική δράση στη Λαϊκή Αγορά
22 Ιουλίου / 07:00 πμ - 11:00 μμ:
Ας δειπνήσουμε όλοι μαζί στο VSP
——————————————————————————————
Βιογραφικά
Η Yi-Ling Hung (Ταϊβάν, 1987) μένει στην Ολλανδία. Είναι σκηνογράφος, καλλιτέχνιδα και ερευνήτρια. Εκτός από τη διαχείριση του εργαστηρίου της LABORATELIER, εργάζεται μερικώς και ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ουτρέχτης. Για την Yi-Ling, οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικού έργου αποτελεί έναν τρόπο για την δημιουργία ενός διαλόγου με τους άλλους και την ανάπτυξη διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις πολυπολιπισμικές κοινωνίες του σήμερα. Είναι αφιερωμένη στο να φέρει την τέχνη κοντά σε όλους μέσα από την πρακτική της, ειδικά μέσω των έργων performance. Πιστεύει ότι μέσω σωματικών εμπειριών μπορεί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι παρευρισκόμενοι να αναπτύξουν έναν διάλογο, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.
Ιστότοπος: http://yilinghung.com
Η Ching-Yu Cheng γεννήθηκε στο ρετιρέ ενός παλιού ξενοδοχείου το 1989, στο Yi-Lang της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Κατά την διάρκεια των σπουδών της στην αρχιτεκτονική, πραγματοποίησε μία εργασία διάρκειας ενός χρόνου, στην οποία εξερένησε αυτό το περίεργο γεγονός μέσω της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, με τίτλο «Η ζωή μέσα στο ξενοδοχείο». Για αυτό το πρότζεκτ συνεργάστηκε με τον παππού της, κάτι το οποίο μελλοντικά αποδείχτηκε σημείο καμπής στη ζωή της. Η ίδια αποφάσισε, να προσεγγίσει την τέχνη μέσω της διαδικασίας εμπλοκής/συνεργασίας διαφορετικών οπτικών μέσα στην κοινωνία, ειδικά αυτών που πιθανόν να θεωρούνταν εκτός του χώρου της τέχνης. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της στην αρχιτεκτονική, πήγε στο Πόρτο με σκοπό να πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό της στις Καλές Τέχνες στο FBAUP και να συνεχίσει την καλλιτεχνική της δράση. Μπορεί να φαίνεται σαν να άφησε την αρχιτεκτονική, αλλά αντιθέτως η ίδια πιστεύει ότι δεν την άφησε ποτέ. Θέλησε να προσεγγίσει την αρχιτεκτονική με ένα απαλό και ήπιο τρόπο, ο οποίος λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που της επιτρέπει να αλλάζει ελαφρώς την προοπτική του χώρου μέσω της τέχνης.
Ιστότοπος: https://cargocollective.com/chengchingyu
//
“Chieh Chi: 24 East Asian Solar Terms to 24 Dishes Made from Greek Ingredients”
Victoria Square Project, in collaboration with artists Ching-Yu Cheng and Yi-Ling Hung, is pleased to invite you to a culinary meeting project of two cultures.
——————————————————————————————
In Taiwan, our social life is strongly connected with food. Eating is so important for us that we even greet each other by saying, “Have you already eaten?”
People in ancient East Asia used the lunar calendar for planting, harvesting, and fishing. The calendar divided one year into 24 Solar Terms. Each solar term has its own natural characteristic, such as “Lìchun” which means Spring Begins and starts around the beginning of February, and “Guyu” which means Wheat Rain and was a harbinger of a period full of rain beneficial for crops to grow. In East Asian philosophy, people cherish the idea of “balance”. Therefore, there have been different dishes developed for people to consume in each solar term, in order to reflect on the climates and keep the body in balance through eating.
In this project, we will create 24 different dishes by using local Greek ingredients in responding to the local climate in Athens. At the end of the residency, we will host a dinner, serving the 24 dishes at Victoria Square Project to the public.
This project is sponsored by Taiwanese National Culture and Arts Foundation / 國藝會.
Media sponsor forfree.gr athens.
Event:
July 13th / 07:00 am – 03:00 pm:
Try-out Event at Laiki Farmers' Market
July 20th / 07:00 am – 03:00 pm:
Try-out Event at Laiki Farmers' Market
July 22nd / 07:00 pm – 11:00 pm:
Dining Together at VSP
——————————————————————————————
Bio
Yi-Ling Hung (Taiwan, 1987), is currently living in the Netherlands. She is a scenographer, performing artist and researcher. Besides running her own studio LABORATELIER, she is also working as a part-time researcher at Utrecht University of the Arts. For YiLing, any form of artistic projects is a way to build up a conversation with others and developing different ways of communication, which is crucial in our current multi-cultural society. In her practice, she is dedicated to bring art closer to everyone, especially through performative projects. She believes that through physical and bodily experiences can create situations allowing participants to talk, discuss and share thoughts about certain topics.
Website: http://yilinghung.com
Ching-Yu Cheng was born in the penthouse of a retro/old grand hotel back in 1989, Yi-Lan, Taiwan, which is a family-run business until now. While studying Architecture, she did a one-year project blending architecture and art on that bizarre experience, titled "life in the hotel". On that project, she collaborated with her grandfather, which became a turning point in her life. Upon reflection, she decided to become an artist who sees art happening through the engagement/collaboration of different perspectives in society, especially what could be considered outside of the art realm. After architecture academy, she came to Porto to study Fine Arts at FBAUP for his master degree and to continue his artistic practice. It may seem like he gave up architecture, but from her perspective, she has never left it. Ching-Yu saw herself approaching architecture in a soft and gentle way that slightly alters the perspective of space through art.
Website: https://cargocollective.com/chengchingyuΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call